Delsum:
  Faktura:
  Frakt og ekspedisjon:
  Ekspedisjonsgebyr:
  Levering kostnad:
  Rabatt
  Moms:
  Totalsum:

  IDÉ House of Brands leverer profilprodukter, klær, gaver, merkevarer og kampanjeprodukter til bedriftsmarkedet.
  Vi har over 25 års erfaring med å velge ut de riktige produktene sammen med våre kunder og kan med trygghet si at dette kan vi.

  Ved å velge de beste, mest seriøse og kvalitetsbevisste samarbeidspartnerne, har vi oppnådd en jevn og god kvalitet på alle våre leveranser. Mange av samarbeidspartnerne våre har vært med oss i alle 25 år slik at vi har gode rutiner for å sikre at du blir fornøyd.

  IDÉ House of Brands er ISO-sertifisert for kvalitet og miljø.  (ISO 140001:2004 og ISO 9001:2008)

  Vi er også medlem i Initiativ for Etisk Handel hvor formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.
  Vi er veldig opptatt av å levere: riktig produkt, i riktig mengde, i riktig kvalitet og til avtalt tid.

   

  ISO SERTIFIKASJON

  IDÉ House of Brands er ISO-sertifisert både for kvalitet (ISO 9001:2008) og miljø (ISO 14001:2004)

   

  IDÉ-konsernet har hatt en kontinuerlig vekst med ekspansjon mot Norden og en stor økning av nye kunder.

  Sertifiseringen vil gagne både våre kunder og oss. Sterkere grad av kvalitetssikring og service fører til en mer helhetlig behandling fra alle våre avdelinger i Norge, Sverige og Danmark 

   

  Hva vi kan bidra med lokalt for å bedre det globale miljøet
  Gjennom innkjøp påvirker vi produsenten til å redusere eller gå over til mer miljøvennlige ingredienser, reduksjon av emballasje, mer effektiv distribusjon og logistikk gjennom hele tjenestekjeden.

  Ved salg, marked og egenproduksjon vil vi være pådrivere overfor våre kunder i valget om å handle mer miljøvennlig.

  Flere av våre kunder er blitt mer beviste på dette og det er tilfredstillende å kunne møte deres krav om mer miljøriktige valg.

   

  Kvalitet
  På kvalitetsiden vil ISO kravene gripe inn i hele vår verdikjede der vårt helhetlige begrepsapparat er etablert langs hele forsyningskjeden fra kundekommunikasjon til produsent og tilbake til kunden igjen.

  IEH MEDLEMSKAP

  Samfunnsansvar
  Initiativ for etisk handel (IEH) er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse,organisasjoner og offentlige instanser.

  IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel innebærer at bedrifter og andre aktører bidrar til forbedringer når det gjelder arbeidsforhold
  og miljø i sin eksisterende leverandørkjede. I IDÉ House Of Brands definerer vi samfunnsansvar som ”en langsiktig forpliktelse til å lykkes forretningsmessig gjennom arbeidsmetoder som
  respekterer etiske verdier, mennesker, miljøet og naturen.”


  Vi jobber for å gjøre samfunnsansvar til en integrert del av virksomheten i IDÉ House Of Brands, innenfor to fokusområder: Etisk handel og Miljø.

  Samfunnsansvarlige leverandører blir foretrukket IDÉ House of Brands samfunnsansvar baserer seg på bærekraftig verdiskaping og prinsippet om kontinuerlig forbedring som drivkraft i arbeidet.

  Leverandørenes vilje til å forbedre standarden innenfor etisk handel og miljøhensyn er et konkurransefortrinn, og vil bli vurdert sammen med andre kriterier når IDÉ House Of Brands velger leverandører og samarbeidspartnere.


  IDÉ House Of Brands vil selv kontinuerlig evaluere, og der det er mulig forbedre, egne retningslinjer og praksis for å støtte leverandørenes arbeid med etiske retningslinjer.
  Hva betyr dette for deg som kunde I tillegg til at vi nå er blitt medlem av IEH er vi et ISO 9001 (kvalitet) / 14001 (miljø) sertifisert selskap.

  Vi tror at dersom vi kan påvirke våre leverandører positivt via langsiktighet, forutsigbarhet og at vi tør å stille krav til at gjellende nasjonale / internasjonale regler blir fulgt for arbeidstakere.


  Vil dette føre til at vi også i fremtiden vil kunne levere varer og tjenester til rett tid til rett pris. Da de viktigste forutsetningene for å gjøre nettopp dette blir tatt hensyn til nemlig mennesket og miljøet.